Kominki

DLACZEGO KOMINEK – ZALETY KOMINKA, FUNKCJE KOTŁA

 

Spośród wielu wyróżników kominka z płaszczem wodnym na uwagę użytkownika zasługują korzyści ekonomiczne wraz z jego praktycznym zastosowaniem i estetycznym wyglądem.

Przykładowy schemat zintegrowanego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłejwody użytkowej (CWU) i centralnego ogrzewania (CO) do domku jednorodzinnego, za pomocą kolektora słonecznego i kominka działającego z płaszczem wodnym.

 

 

Kominek z płaszczem wodnym jest tak skonstruowany, aby mógł pracować w dwóch systemach: zamkniętym i otwartym. Możliwe jest to dzięki wbudowanemu, specjalnemu wymiennikowi ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to zostało opatentowane przez PHU „MAKROTERM”. Wbudowany wymiennik nie tylko rozdziela systemy otwarty od zamkniętego, ale ponadto zapobiega kondensacji na ściankach kominka, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia. Wymiennik ten poprawia również sprawność układu pompowego oraz chroni pompę przed kawitacją (temperatura wrzenia w układzie otwartym 100ºC, a w układzie zamkniętym zależna od ciśnienia 105ºC – 115ºC). Dodatkowo, posiada bardzo małe opory i nie wymaga stosowania pomp o wyższym podnoszeniu.

Proces spalania w kominku jest nadzorowany przez centralkę, wyposażoną w mikroprocesor, który steruje turbiną powietrza płynnie modulowaną w zakresie od 20% do 100%. Procesor wylicza, w jaki sposób ma pracować turbina z funkcji przyrostów temperatury i tak nią steruje, aby zapobiec przegrzaniu systemu. Sterownik posiada system podtrzymywania palenia w chwili, kiedy została zrealizowana zadana temperatura oraz zapobiega tworzeniu się tlenków węgla w palenisku.

Posiada również niezależne sterowanie obiegiem CO i CWU oraz możliwość odłączenia obiegu CO w sezonie letnim. Wbudowany specjalny zawór w turbinie powietrza zahamowuje proces spalania w chwili, kiedy została zrealizowana zadana temperatura, a konstrukcja kominka umożliwia minimalny dopływ powietrza, aby nie tworzyły się w palenisku tlenki węgla. Komora spalania jest tak skonstruowana, aby proces spalania drewna był optymalny. Turbina dostarcza powietrze pierwotne, które podtrzymuje nam proces spalania i umożliwia spalanie materiałów drewnopochodnych, o różnych parametrach oraz powietrze wtórne, które ma za zadanie dopalanie gazów podnosi sprawność urządzenia.

Kominek może współpracować z innymi urządzeniami a wbudowany sterownik po uzyskaniu zadanej temperatury minimalnej może wyłączać pracę kotła gazowego, olejowego, elektrycznego, pompy ciepła, przejmując sterowanie obiegiem CO i CWU. Z chwilą, kiedy temperatura spada poniżej zadanej minimalnej funkcje kotła są przywrócone. Sterownik ma wbudowane sześć stref czasowych lub może współpracować ze sterownikiem pokojowym. Palenie w kominku jest bardzo proste kominek zawsze można załadować drewnem do pełna, i ustawić żądaną temperaturę, zamknąć drzwi kominka a sterownik tak zarządza procesem spalania, aby zadana temperatura była zawsze zrealizowana, nie wymaga specjalnego nadzoru, proces spalania trwa od 2 do 8 godzin zależnie od zapotrzebowania na energię.