Bufory ciepła

Zbiorniki typu (bufor ciepła) są typowymi zbiornikami akumulacyjnymi pozwalającymi na gromadzenie nadwyżek ciepła. Ponadto poszczególne wersje urządzeń mogą być wyposażone w pojedynczą lub podwójną wężownicę. Zbiorniki dostępne są w pojemnościach 500 litrów, 750 litrów i 1000 litrów. Oferta cenowa obejmuje zbiornik wraz z izolacją.

 

Zalety zbiorników akumulacyjnych (bufor ciepła)

  • system akumulacji ciepła pozwala na lepsze dopasowanie mocy kotła do aktualnych warunków atmosferycznych;
    układy wyposażone w zbiorniki akumulacji ciepła pozwalają racjonalnie wykorzystać energię cieplną uzyskaną ze spalania paliwa oraz obniżenia jego zużycia nawet do 35%;

 

 

  • w okresie przejściowym (wiosna, jesień) kocioł bez układu akumulacji ciepła często włącza się i wyłącza, zachodzi tzw. „taktowanie kotła”. Jeśli podłączony jest system akumulacji ciepła, kocioł pracuje ciągle, a energia jest magazynowana w zbiornikach akumulacji ciepła. Każde włączenie i wyłączenie kotła to strata paliwa;
    jednocześnie w okresie obliczeniowym (najniższe temperatury zimą) system akumulacji ciepła pomaga dogrzać instalację centralnego ogrzewania;

 

 

  • układy akumulacji ciepła dają możliwość podłączenia kilku źródeł ciepła takich jak: kolektor słoneczny, pompa ciepła lub np. nocna taryfa energii elektrycznej;

 

 

  • układ akumulacji pozwala na eksploatację kotłów z mocą zbliżoną do nominalnej, co z kolei pozwala na dłuższy okres żywotności kotłów;

 

 

  • zbiorniki akumulacyjne charakteryzują się bardzo małymi stratami ciepła dzięki zastosowaniu izolacji termicznej z gąbki poliuretanowej (molitan) o grubości 100 mm z powłoką wykonaną ze skaju oraz plastikowej pokrywy;

 

  • akumulatory ciepła charakteryzują się bardzo wysoką trwałością dzięki temu, że woda w układzie c.o. po kilku cyklach grzewczych ulega samoistnemu uzdatnieniu. Po wytrąceniu się zawartych w „surowej” wodzie agresywnych składników nie zachodzi niebezpieczeństwo „zarastania” ścian zbiornika tzw. „kamieniem kotłowym”.

 

 

 

Przykładowy schemat podłączania kotła za zbiornikiem akumulacji ciepła oraz kolektorem słonecznym.

 

 

1. Kocioł 2. Termoregulator 3. Zbiornik akumulacji ciepła (Bufor ciepła) 4. Grzałka elektryczna 5. Zawór trójdrożny 6. Pompa obiegowa 7. Termostat pokojowy 8. Wyjście do systemu grzewczego 9. Naczynie wzbiorcze otwarte 10. Zawór mieszający cwu 11. Kolektor słoneczny 12. Pompa Czynnika grzewczego